CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
National Agency for Science and Technology Information
24-26 Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà Nội


 

 Để truy cập được nguồn tài nguyên dữ liệu điện tử như cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử, hãy đăng nhập vào hệ thống:

Tên:        

Mật khẩu:

Dành cho cán bộ Cục

THÔNG BÁO

 
Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, năm 2008, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã đưa dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc và được đông đảo các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đánh giá cao.

Phí  đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ  này cũng như gia hạn thời gian sử dụng kể từ ngày 01/01/2012 là 500.000 VNĐ/năm.

Do hiện tại nhiều người sử dụng dịch vụ đã quên không ngắt kết nối sau khi kết thúc truy cập, làm lãng phí tài nguyên hệ thống, ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của những người đang sử dụng khác nên để khắc phục hiện tượng này, từ ngày 15/3/2010 chúng tôi áp dụng việc hạn chế thời gian cho mỗi phiên truy cập ở mức độ 90 phút/phiên. Quá thời gian đó hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối. Người sử dụng muốn truy cập lại vẫn có thể login lại vào hệ thống bình thường. Vậy chúng tôi xin thông báo cho toàn quý bạn đọc biết.
  Trân trọng cảm ơn.

 

Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản truy cập dịch vụ và khai thác dữ liệu
Mẫu đăng ký đăng ký tham gia dịch vụ: file .doc  file .pdf

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ
Phòng đọc sách thư viện. ĐT: 04-39349928
Email: bandoc@vista.gov.vn